fbpx

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Online.alexanderezz.hu
www.alexanderezz.hu
Hatályba lépés ideje: 2021.10.18.

Bevezetés:
Legyen kedves gondosan elolvasni Általános szerződési feltételeinket, hiszen Ön az
időpontfoglalással és az online rendeléssel elfogadja Cégünk Általános szerződési
feltételeit!
Amennyiben webshopunk használatával, az időpontfoglalással, a vásárlás
folyamatával, termékeinkkel vagy Általános szerződési feltételeinkkel kapcsolatos
kérdése van, felveheti Cégünkkel a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken:

Név: Fülöp Viktória egyéni vállalkozó (továbbiakban: Cég)
Nyilvántartási szám: 56346491
Adószám: 57696359-1-43
Statisztikai számjele: 57696359-9609-231-01
Székhely: 1224 Budapest, Nyél utca 24.
Telefon: +36-70-3389162
E-mail: [email protected]

Fogalmak:

Felek: Fülöp Viktória egyéni vállalkozó (Cég) eladó és Fogyasztó együttesen
Fogyasztó: gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körén kívül eljáró nagykorú, 18.
életévét betöltött természetes személy

Fogyasztói szerződés: szerződés, melynek egyik alanya Fogyasztónak minősül

Szerződés: Fülöp Viktória egyéni vállalkozó és Fogyasztó között a
www.alexanderezz.hu és az online.alexanderezz.hu weblapokon, időpontfoglalást
követően a videókonferencián keresztül, illetőleg személyes találkozás alkalmával
vagy e-mail felhasználásával történő adásvételi szerződés megkötése

Távollévők között kötött szerződés: a szerződés tárgyát képező termék
megvásárlására vagy szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés, amely a felek
egyidejű fizikai jelenléte nélkül, távollévők közti kommunikációs eszköz
alkalmazásával, távértékesítési rendszer keretein belül kerül megkötésre
Távollévők közti kommunikációs eszköz: a felek távollétében szerződési nyilatkozat
megtételére alkalmas eszköz, pl. internetes hozzáférést biztosító eszköz,
nyomtatvány, katalógus, telefon
Termék: a www.alexanderezz és az online.alexanderezz.hu weblapokon meghirdetett
személyes ill. online, egyéni ill. csoportos Alexander-technika, testtartástréning
foglalkozás illetőleg előre elkészített videókurzus, workshop részvétel
Cég: gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körében eljáró Fülöp Viktória egyéni
vállalkozó
Webshop: a www.alexanderezz.hu és az online.alexanderezz.hu weblapok, melyen a
szerződéskötés megvalósul
Vonatkozó jogszabályok:

● 1997. évi CLV. törvény a Fogyasztóvédelemről
● 1997. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
● 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint
az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
● 2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról
● 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
● 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a Fogyasztó és a vállalkozás közötti
szerződések részletes szabályairól
● Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete (2016.04.27.) a
természetes személyek személyes adatainak kezeléséről és védelméről,
továbbá ezen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet, azaz
az általános adatvédelmi rendelet hatályon kívül helyezéséről
● Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2018/302. rendelete (2018.02.28.) a
belső piacon belül a Fogyasztó állampolgársága, lakó/letelepedési helye
alapján való indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a
megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a
2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394. rendelete, továbbá a 2009/22/EK
irányelv módosításáról

ÁSZF hatálya és elfogadása:

A vonatkozó jogszabályok mellett a megkötésre kerülő szerződés tartalmát Általános
szerződési feltételeink is szabályozzák. Ennek keretein belül összefoglaljuk az Önt és
minket megillető jogokat, kötelezettségeket, a szerződéskötés feltételeit, a fizetési,
illetve szállítási feltételeket, a határidőket, a felelősséggel kapcsolatos szabályokat,
továbbá az elállási jog gyakorlásának feltételeit.
Ön rendelése leadásával elfogadja Cégünk Általános szerződési feltételeit, mely a
megkötésre kerülő szerződéshez tartozik.
Szerződés nyelve és formája:
A szerződés nyelve magyar.
A szerződés a megrendelés leadásával jön létre, Általános szerződési feltételeink
elfogadásával.

Árak:

Az árak forintban értendők. Cégünk nem tartozik ÁFA körbe, áraink bruttó árak.
Fenntartjuk az ár változtatás jogát.
Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek:
A Fogyasztó a terméket, illetőleg Cégünk tevékenységét illető kifogásait a következő
elérhetőségeinken juttathatja el hozzánk:

● E-mail cím: [email protected]
● Telefonszám: +36-70-3389162

A Fogyasztó elsősorban írásban, egyes esetekben azonban szóban is közölheti
Cégünkkel panaszát. A panasz vonatkozhat a Cégünk részéről eljáró személy
viselkedésére, munkájára, esetleg mulasztására, mely a termékkel/személyes vagy
online, egyéni vagy csoportos óra megtartásával közvetlen kapcsolatban áll.

A szóbeli panaszt Cégünk haladéktalanul kivizsgálja és lehetőség szerint
megoldja. Cégünk a Fogyasztót írásban tájékoztatja, amennyiben a panaszt elutasítja, hogy
panaszával mely hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti.

Tartalmazza a tájékoztatás az illetékes hatóság és a Fogyasztó
lakóhelye/tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület székhelyét, levelezési címét,
elérhetőségeit (weboldal, e-mail, telefonszám), valamint Cégünk Fogyasztói jogvita
rendezése céljából történő Békéltető Testületi eljárás igénybevételével kapcsolatos
álláspontját.

Abban az esetben, ha Cégünk és a Fogyasztó közti jogvita tárgyalások útján sem
rendeződik, további jogérvényesítési lehetőségekkel élhet a Fogyasztó a
Fogyasztóvédelmi Hatóságnál.

Szerzői jogok:

Weboldalunk szerzői műnek minősül a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény
1. § (1) bekezdése értelmében, szerzői jogi védelem alatt áll minden egyes része. Tilos
a weboldalunkon található képek, szövegek, szoftveres, illetve grafikai programok
engedély nélküli használata, továbbá a weboldalunkat módosító, kártékony
alkalmazások használata, ugyanezen törvény 16. § (1) bekezdése szerint. Felhívjuk
figyelmét, hogy weboldalunkról, valamint adatbázisunkból történő anyagok, képek,
videók, szövegek átvételére kizárólag a jogtulajdonos (Fülöp Viktória egyéni
vállalkozó) írásos hozzájárulása esetén van lehetőség, forrásmegjelölés feltüntetése
mellett.

Részleges érvénytelenség és magatartási kódex:
Abban az esetben, ha az Általános szerződési feltételeink egy pontja jogilag
hiányos/hatálytalan lenne, arra a részre a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az
irányadóak. A szerződés többi része továbbra is érvényes.
Cégünknek a Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat
tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe nincsen.

Műszaki védelmi intézkedések és digitális adattartalom működése:

A szerverek, melyek a weboldalunkon megjelenő adatokat biztosítják, 99,9%/év
feletti elérhetőséggel rendelkeznek. A teljes adattartalmat folyamatosan mentjük,
rendszeres időközönként, ha gond adódna, úgy az eredeti adatok visszaállíthatók. Az
adatok, melyek weboldalunkon megjelennek, MySQL, illetve MSSQL adatbázisban
kerülnek tárolásra. Ezen adatokat érzékeny mivoltukból adódóan megfelelő erősségű
titkosítással tároljuk, kódolásukhoz pedig hardveres támogatást használunk, mely
processzorba van építve.

Szolgáltatások tulajdonságai:

Weboldalunkon az értékesítésre szánt szolgáltatások (egyéni ill. csoportos, személyes
ill. online Alexander-technika, testtartástréning órák) tulajdonságairól az adott
szolgáltatás oldalán található leírás szolgáltat információt.

Adatbeviteli hibák javítása és felelősség az adatok valóságáért:

A megrendelés folyamata során, a rendelés megerősítése előtt adott a lehetőség az
Ön által megadott adatok módosítására, javítására. Az Ön által megadott adatok
pontosságáért Ön felelős. Ezen adatok alapján állítjuk ki a számlát. Rendelése
leadásával Ön tudomásul veszi, hogy Cégünk jogosult az Ön által hibásan megadott
adatokból eredő károk, költségek Ön részére történő áthárítására. Cégünk a hibás
adatbevitel miatt való teljesítésért kizárja felelősségét. A tévesen megadott e-mail cím
vagy postafiókja telítettsége következtében a visszaigazolás kézbesíthetetlennek
minősül, ezáltal a szerződés megvalósulását (meg)akadályozhatja.

Eljárás Hibás ár esetén:

Cégünk kizárja felelősségét a minden gondossága ellenére, továbbá az informatikai
rendszer meghibásodásából eredő, nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árért.
Webshopunk használata:
Webshopunk a Felhasználó részére biztosítja a termékek bemutatását (szolgáltatás
leírással, árral a weboldalon) és az online megrendelés opcióját. Weboldalunkon Ön
menürendszerben böngészhet. A termékeket kategóriánként rendszerezve találja.

Ha szeretne megvásárolni egy szolgáltatást, azt a „Kosárba teszem” gombra történő
kattintással teheti meg. A kosárban lévő termékeket a Kosár megtekintése
segítségével nézheti meg és ellenőrizheti. Itt lehetősége van módosítani a
mennyiségeken vagy törölni termékeket. A Kosár kiürítésére kattintva a kosár teljes
tartalma törlődik.

A www.alexanderezz.hu oldalon a szolgáltatás kiválasztása után a „Tovább a
pénztárhoz” gomb van, ami után Ön megadja a következő adatait.

Vezetéknév *
Keresztnév *
Cégnév (nem kötelező)
Ország *
Irányítószám *
Város *
Utca, házszám *
Megye *
Telefonszám *
E-mail cím *

További információk

Rendelés jegyzetek (nem kötelező)
Ön az adatok megadásával elfogadja az Adatkezelési tájékoztatót, amire a felhívás
figyelmezteti.
Elolvastam és elfogadom az Általános Szerződési Feltételek-ben foglaltakat *
A megadott adatokért a Felhasználó a felelős.
Ezt követően a „megrendelés elküldése gomb” megnyomásával a rendelés a
fizetéssel folytatódik (közvetlen banki átutalás vagy Barion rendszerű online fizetés)
A megrendelés folyamata során a Felhasználónak szükséges kiválasztani az általa
preferált fizetési módot. Közvetlenül a rendelés jóváhagyása előtt a Felhasználó a
Megrendelés összesítése oldalon ellenőrizheti az adatok helyességét, a megrendelni
kívánt szolgáltatásokat és mennyiségüket. Ha javítani szeretné az adatokat, a ceruza
ikonra kattintva van mód rá.

Rendelés véglegesítése:

Ha mindent rendben talál, a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva véglegesítheti
rendelését, melyről weboldalunkon és e-mailben is visszaigazolást kap. Abban az
esetben, ha a visszaigazoló e-mailben veszi észre, hogy hibás adatot adott meg,
kérjük, haladéktalanul, 24 órán belül jelezze felénk.

A weboldalunkon található tájékoztatás nem minősül Cégünk részéről történő
szerződéskötési ajánlatnak. Az ajánlattevő Ön.
Ön a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva tudomásul veszi, hogy ajánlata
megtettnek minősül és nyilatkozata fizetési kötelezettséggel jár. Ha ajánlatát
Általános szerződési feltételeink szerinti 48 órán belül nem igazoljuk vissza, Ön
mentesül ajánlati kötöttsége alól.

Rendelés feldolgozása és a szerződés megkötése:

Webshopunkon Ön bármikor leadhatja rendelését. Rendeléséről automatikus
visszaigazolást kap, mely rendelése beérkezését jelenti, azonban ez a visszaigazolás
nem minősül az Ön által tett ajánlat elfogadásának. Ha rendelésétől számítva 24 órán
belül nem kap automatikus visszaigazolást e-mailben, kérjük, jelezze felénk, hiszen
előfordulhat technikai probléma, elképzelhető, hogy emiatt nem érkezett meg
rendszerünkbe rendelése.
Cégünk egy második e-mailben igazolja vissza az Ön ajánlatát, ekkor jön létre a
szerződés.

Fizetési módok:

Készpénz:
Előre leegyeztetett esetben, időpontfoglalást követően lehetőség van készpénzben is
fizetni. A számlát elektronikusan állítja ki a Cég a Billingó rendszerén keresztül. A
lemondási feltételek ebben az esetben is érvényesek.

Banki átutalás:
A fizetés történhet banki átutalással. A megrendelés feldolgozását követően elküldjük
Önnek az átutaláshoz szükséges adatokat. Miután utalása beérkezett, visszaigazoló
e-mailt kap.

Online bankkártyás fizetés, Barion rendszeren keresztül:
A fizetés történhet online bankkártyával a Barion rendszerén keresztül. A
szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemezeti Bank felügyelete alatt
álló intézmény, engedélyének száma H-EN-I-1064/2013. A befizető bakkártya
adatait nem látjuk. A számlát az online számlázó programunkon, a Billingón
keresztül e-mailben kapja meg a befizető.

Átutalás esetén a megjegyzés rovatban minden átutaláskor kérjük feltüntetni annak
nevét, aki az adott szolgáltatáson részt vesz, továbbá azt, hogy milyen szolgáltatásról
van szó.

Külföldi értékesítés:

Cégünk Magyarország területén belül biztosítja a megrendelt szolgáltatás személyes
igénybevételét. A Magyarországon kívüli vásárlásra kizárólag online óra/szolgáltatás keretében
kerülhet sor és annak teljesítésére szintén Általános szerződési feltételeink
irányadóak. Fogyasztó ebben az esetben valamely tagállam nagykorú állampolgára
vagy ott lakóhellyel rendelkező, gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körén kívül
eljáró természetes személy. Vállalkozás pedig valamely tagállamban letelepedési
hellyel rendelkező, az Európai Unión belül terméket vásárló vagy szolgáltatást
igénybe vevő, gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körében eljáró személy.

A kommunikáció és vásárlás elsődleges nyelve magyar. Cégünk nem köteles a
Fogyasztó tagállamának megfelelő nyelven kommunikálni.
Cégünk nem köteles megfelelni a külföldi Fogyasztók/Vállalkozások tagállama
szerinti nemzeti jogban az érintett termékkel összefüggésben meghatározott
szerződésen kívüli követelményeknek.

A külföldi Fogyasztók/Vállalkozások az Általános szerződési feltételeink szerint
élhetnek jogérvényesítési lehetőségükkel.
Online fizetés esetén a fizetés a Cégünk által meghatározott pénznemben történik.
Cégünk visszatarthatja a termék átadását, amíg meggyőződik a vételár és szállítási
díj sikeres kifizetéséről. Ha a vételár nem került teljes mértékben kifizetésre, Cégünk
felhívja a Fogyasztó/Vállalkozás figyelmét a vételár kiegészítésére.

A megvásárolt szolgáltatás/óra/tréning érvényessége

A megvásárolt alkalom/óra/tréning a foglalásban szereplő időpontra szól. A
megvásárolt szolgáltatás/óra/tréning árát a foglalás időpontját megelőző 72 órán
belüli lemondás esetén nem áll módunkban visszatéríteni.
72 órát megelőző lemondás esetén új időpont igénylése lehetséges. Minden új időpont
foglalás visszaigazolásra kerül, amennyiben ilyen igazolást (e-mail, sms) nem kapott,
úgy a foglalás nem volt sikeres.

Amennyiben a megvásárolt szolgáltatás/óra/tréning alkalom időpontjában a
Fogyasztó nem jelenik meg, és 72 órával korábbi átfoglalás sem történt, úgy a
Fogyasztó és Fülöp Viktória egyéni vállalkozó közötti szerződés megszűnik, a
Fogyasztó a befizetett összeget elveszíti, de további befizetésre nem kötelezhető.
Amennyiben az egyéni vagy csoportos tréninget a Cég/Fülöp Viktória egyéni
vállalkozó mondja le (pl. nincs meg a minimum létszám), úgy a teljes befizetett összeg
visszajár, vagy választás szerint felhasználható másik
szolgáltatásra/órára/tréningre.

Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján:

Tájékoztatás a Fogyasztót megillető elállási jogról:
Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja alapján kizárólag a szakmája, önálló
foglalkozása, üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül,
ennek értelmében jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállás
jogával!

Amennyiben a szerződés megkötésére a Fogyasztó tett ajánlatot, megilleti őt a
szerződés megkötése előtt az ajánlat visszavonásának joga, mely megszünteti a
szerződés megkötésére irányuló ajánlati kötöttséget.
Elállási nyilatkozat, Fogyasztó elállási és felmondási joga:
A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát a Fogyasztó az erre
vonatkozó nyilatkozata útján gyakorolhatja.

Amennyiben a videó letöltése megkezdődött, vagy az online órára a bejelentkezés
megtörtént, ez a jog már nem illeti meg.
Fogyasztói elállási nyilatkozat érvényessége:
Határidőben érvényesítettnek tekintjük az elállási jogot, amennyiben a Fogyasztó
nyilatkozatát határidőn (14 napon) belül elküldi részünkre. Az elállás a lefoglalt
időpont bekövetkezte előtt 72 órával – átfoglalás nélkül – nem gyakorolható.
A Fogyasztót terheli a bizonyítás, miszerint elállási jogát e rendelkezéssel
összhangban gyakorolta.

Cégünk a Fogyasztó elállási nyilatkozatának beérkezése után elektronikusan
visszaigazolja a Fogyasztó számára az elállási jog gyakorlásának tényét, illetve
tudomásul vételét.

Cégünk kötelezettsége a Fogyasztó elállása esetén:
Cégünk visszatérítési kötelezettsége:
Ha a Fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. § alapján eláll a szerződéstől,
Cégünk az elállásról történő tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti
a Fogyasztó által megfizetett teljes összeget, a teljesítéssel összefüggő költségeket is.
Cégünk visszatérítési kötelezettségének módja:
A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. § alapján történő elállás/felmondás esetén
Cégünk a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési
móddal megegyezően téríti vissza. A Fogyasztó jóváhagyása esetén Cégünk a
visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, azonban a Fogyasztót ebből adódó
többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan megadott bankszámlaszám vagy
postacím miatti késedelem folytán Cégünket nem terheli felelősség.
Egyéb

Fülöp Viktória egyéni vállalkozó nem köteles ellenőrizni, hogy a Fogyasztó által
megadott adatok valósak-e.
Tájékoztatjuk Önt, hogy nem minősül szerződésszegésnek, ha Fülöp Viktória egyéni
vállalkozó hatáskörén kívül álló, általa nem kontrollálható és neki fel nem róható
okból a szolgáltatást nem tudja teljesíteni. A Fogyasztónak ebből az okból kifolyólag
okozott költségekért és a befizetett szolgáltatási díj visszafizetéséért Fülöp Viktória
egyéni vállalkozó nem kötelezhető. Ilyen vis maior oknak minősül különösen: háború,
zavargás, természeti katasztrófa, tűz, robbanás, elektromos áramszolgáltatás
szünetelése, szükségállapot, vagy bármely el nem hárítható akadály. Vis maior
esetén a szolgáltatás kifejezetten csak az akadályoztatás idejére szüneteltethető.
Jelen általános szerződési feltételek a Cég részéről egyoldalúan módosíthatóak, de a
Fogyasztóra a szerződéskötéskor hatályban lévő mindenkori szabályok az irányadók.
Budapest, 2021.10.18.

Alexanderezz!
Share This