fbpx

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Online.alexanderezz.hu
www.alexanderezz.hu
Hatályba lépés ideje: 2021.10.18.

Bevezetés:
Legyen kedves gondosan elolvasni Általános szerződési feltételeinket, hiszen Ön az űrlap kitöltésével és az online rendeléssel elfogadja Cégünk Általános szerződési feltételeit!

Amennyiben webshopunk használatával, az időpontfoglalással, a vásárlás folyamatával, termékeinkkel vagy Általános szerződési feltételeinkkel kapcsolatos kérdése van, felveheti Cégünkkel a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken:

Név: Fülöp Viktória egyéni vállalkozó (továbbiakban: Cég)
Nyilvántartási szám: 56346491
Adószám: 57696359-1-43
Statisztikai számjele: 57696359-9609-231-01
Székhely: 1224 Budapest, Nyél utca 24.
Telefon: +36-70-3389162
E-mail: [email protected]

Fogalmak:

Felek: Fülöp Viktória egyéni vállalkozó (Cég) eladó és Fogyasztó együttesen
Fogyasztó: gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körén kívül eljáró nagykorú, 18.
életévét betöltött természetes személy

Fogyasztói szerződés: szerződés, melynek egyik alanya Fogyasztónak minősül

Szerződés: Fülöp Viktória egyéni vállalkozó és Fogyasztó között a www.alexanderezz.hu és az online.alexanderezz.hu weblapokon, időpontfoglalást követően a videókonferencián keresztül, illetőleg személyes találkozás alkalmával vagy e-mail felhasználásával történő adásvételi szerződés megkötése

Távollévők között kötött szerződés: a szerződés tárgyát képező termék megvásárlására vagy szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés, amely a felek
egyidejű fizikai jelenléte nélkül, távollévők közti kommunikációs eszköz alkalmazásával, távértékesítési rendszer keretein belül kerül megkötésre
Távollévők közti kommunikációs eszköz: a felek távollétében szerződési nyilatkozat megtételére alkalmas eszköz, pl. internetes hozzáférést biztosító eszköz, nyomtatvány, katalógus, telefon
Termék: a www.alexanderezz és az online.alexanderezz.hu weblapokon meghirdetett személyes ill. online, egyéni ill. csoportos Alexander-technika, testtartástréning foglalkozás illetőleg előre elkészített videókurzus, workshop részvétel
Cég: gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körében eljáró Fülöp Viktória egyéni vállalkozó
Webshop: a www.alexanderezz.hu és az online.alexanderezz.hu weblapok, melyen a szerződéskötés megvalósul
Vonatkozó jogszabályok:

● 1997. évi CLV. törvény a Fogyasztóvédelemről
● 1997. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
● 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
● 2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
● 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
● 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
● Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete (2016.04.27.) a természetes személyek személyes adatainak kezeléséről és védelméről, továbbá ezen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet, azaz az általános adatvédelmi rendelet hatályon kívül helyezéséről
● Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2018/302. rendelete (2018.02.28.) a belső piacon belül a Fogyasztó állampolgársága, lakó/letelepedési helye
alapján való indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394. rendelete, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról

ÁSZF hatálya és elfogadása:

A vonatkozó jogszabályok mellett a megkötésre kerülő szerződés tartalmát Általános szerződési feltételeink is szabályozzák. Ennek keretein belül összefoglaljuk az Önt és minket megillető jogokat, kötelezettségeket, a szerződéskötés feltételeit, a fizetési, illetve szállítási feltételeket, a határidőket, a felelősséggel kapcsolatos szabályokat, továbbá az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

Ön rendelése leadásával elfogadja Cégünk Általános szerződési feltételeit, mely a megkötésre kerülő szerződéshez tartozik.
Szerződés nyelve és formája:
A szerződés nyelve magyar.
A szerződés a megrendelés leadásával jön létre, Általános szerződési feltételeink elfogadásával.

Árak:

Az árak forintban értendők. Cégünk nem tartozik ÁFA körbe, áraink bruttó árak.
Fenntartjuk az ár változtatás jogát.
Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek:
A Fogyasztó a terméket, illetőleg Cégünk tevékenységét illető kifogásait a következő elérhetőségeinken juttathatja el hozzánk:

● E-mail cím: [email protected]
● Telefonszám: +36-70-3389162

A Fogyasztó elsősorban írásban, egyes esetekben azonban szóban is közölheti Cégünkkel panaszát. A panasz vonatkozhat a Cégünk részéről eljáró személy viselkedésére, munkájára, esetleg mulasztására, mely a termékkel/személyes vagy online, egyéni vagy csoportos óra megtartásával közvetlen kapcsolatban áll.

A szóbeli panaszt Cégünk haladéktalanul kivizsgálja és lehetőség szerint megoldja. Cégünk a Fogyasztót írásban tájékoztatja, amennyiben a panaszt elutasítja, hogy panaszával mely hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti.

Tartalmazza a tájékoztatás az illetékes hatóság és a Fogyasztó lakóhelye/tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület székhelyét, levelezési címét,
elérhetőségeit (weboldal, e-mail, telefonszám), valamint Cégünk Fogyasztói jogvita rendezése céljából történő Békéltető Testületi eljárás igénybevételével kapcsolatos álláspontját.

Abban az esetben, ha Cégünk és a Fogyasztó közti jogvita tárgyalások útján sem rendeződik, további jogérvényesítési lehetőségekkel élhet a Fogyasztó a
Fogyasztóvédelmi Hatóságnál.

Szerzői jogok:

Weboldalunk szerzői műnek minősül a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1. § (1) bekezdése értelmében, szerzői jogi védelem alatt áll minden egyes része. Tilos a weboldalunkon található képek, szövegek, szoftveres, illetve grafikai programok engedély nélküli használata, továbbá a weboldalunkat módosító, kártékony alkalmazások használata, ugyanezen törvény 16. § (1) bekezdése szerint. Felhívjuk figyelmét, hogy weboldalunkról, valamint adatbázisunkból történő anyagok, képek, videók, szövegek átvételére kizárólag a jogtulajdonos (Fülöp Viktória egyéni vállalkozó) írásos hozzájárulása esetén van lehetőség, forrásmegjelölés feltüntetése mellett.

Részleges érvénytelenség és magatartási kódex:
Abban az esetben, ha az Általános szerződési feltételeink egy pontja jogilag hiányos/hatálytalan lenne, arra a részre a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. A szerződés többi része továbbra is érvényes.
Cégünknek a Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe nincsen.

Műszaki védelmi intézkedések és digitális adattartalom működése:

A szerverek, melyek a weboldalunkon megjelenő adatokat biztosítják, 99,9%/év feletti elérhetőséggel rendelkeznek. A teljes adattartalmat folyamatosan mentjük, rendszeres időközönként, ha gond adódna, úgy az eredeti adatok visszaállíthatók. Az adatok, melyek weboldalunkon megjelennek, MySQL, illetve MSSQL adatbázisban kerülnek tárolásra. Ezen adatokat érzékeny mivoltukból adódóan megfelelő erősségű titkosítással tároljuk, kódolásukhoz pedig hardveres támogatást használunk, mely processzorba van építve.

Szolgáltatások tulajdonságai:

Weboldalunkon az értékesítésre szánt szolgáltatások (egyéni ill. csoportos, személyes ill. online Alexander-technika, testtartástréning órák) tulajdonságairól az adott szolgáltatás oldalán található leírás szolgáltat információt.

Adatbeviteli hibák javítása és felelősség az adatok valóságáért:

A megrendelés folyamata során, a rendelés megerősítése előtt adott a lehetőség az Ön által megadott adatok módosítására, javítására. Az Ön által megadott adatok pontosságáért Ön felelős. Ezen adatok alapján állítjuk ki a számlát. Rendelése leadásával Ön tudomásul veszi, hogy Cégünk jogosult az Ön által hibásan megadott adatokból eredő károk, költségek Ön részére történő áthárítására. Cégünk a hibás adatbevitel miatt való teljesítésért kizárja felelősségét. A tévesen megadott e-mail cím vagy postafiókja telítettsége következtében a visszaigazolás kézbesíthetetlennek minősül, ezáltal a szerződés megvalósulását (meg)akadályozhatja.

Eljárás Hibás ár esetén:

Cégünk kizárja felelősségét a minden gondossága ellenére, továbbá az informatikai rendszer meghibásodásából eredő, nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árért.
Webshopunk használata:
Webshopunk a Felhasználó részére biztosítja a termékek bemutatását (szolgáltatás leírással, árral a weboldalon) és az online megrendelés opcióját. Weboldalunkon Ön menürendszerben böngészhet. A termékeket kategóriánként rendszerezve találja.

Ha szeretne megvásárolni egy szolgáltatást, azt a „Kosárba teszem” gombra történő kattintással teheti meg. A kosárban lévő termékeket a Kosár megtekintése segítségével nézheti meg és ellenőrizheti. Itt lehetősége van módosítani a mennyiségeken vagy törölni termékeket. A Kosár kiürítésére kattintva a kosár teljes tartalma törlődik.

A www.alexanderezz.hu oldalon a szolgáltatás kiválasztása után a „Tovább a pénztárhoz” gomb van, ami után Ön megadja a következő adatait.

Vezetéknév *
Keresztnév *
Cégnév (nem kötelező)
Ország *
Irányítószám *
Város *
Utca, házszám *
Megye *
Telefonszám *
E-mail cím *

További információk

Rendelés jegyzetek (nem kötelező)
Ön az adatok megadásával elfogadja az Adatkezelési tájékoztatót, amire a felhívás figyelmezteti.
Elolvastam és elfogadom az Általános Szerződési Feltételek-ben foglaltakat *
A megadott adatokért a Felhasználó a felelős.
Ezt követően a „megrendelés elküldése gomb” megnyomásával a rendelés a fizetéssel folytatódik (közvetlen banki átutalás vagy Barion rendszerű online fizetés)
A megrendelés folyamata során a Felhasználónak szükséges kiválasztani az általa preferált fizetési módot. Közvetlenül a rendelés jóváhagyása előtt a Felhasználó a Megrendelés összesítése oldalon ellenőrizheti az adatok helyességét, a megrendelni kívánt szolgáltatásokat és mennyiségüket. Ha javítani szeretné az adatokat, a ceruza ikonra kattintva van mód rá.

Rendelés véglegesítése:

Ha mindent rendben talál, a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva véglegesítheti rendelését, melyről weboldalunkon és e-mailben is visszaigazolást kap. Abban az esetben, ha a visszaigazoló e-mailben veszi észre, hogy hibás adatot adott meg, kérjük, haladéktalanul, 24 órán belül jelezze felénk.

A weboldalunkon található tájékoztatás nem minősül Cégünk részéről történő szerződéskötési ajánlatnak. Az ajánlattevő Ön.
Ön a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva tudomásul veszi, hogy ajánlata megtettnek minősül és nyilatkozata fizetési kötelezettséggel jár. Ha ajánlatát
Általános szerződési feltételeink szerinti 48 órán belül nem igazoljuk vissza, Ön mentesül ajánlati kötöttsége alól.

Rendelés feldolgozása és a szerződés megkötése:

Webshopunkon Ön bármikor leadhatja rendelését. Rendeléséről automatikus visszaigazolást kap, mely rendelése beérkezését jelenti, azonban ez a visszaigazolás nem minősül az Ön által tett ajánlat elfogadásának. Ha rendelésétől számítva 24 órán belül nem kap automatikus visszaigazolást e-mailben, kérjük, jelezze felénk, hiszen előfordulhat technikai probléma, elképzelhető, hogy emiatt nem érkezett meg rendszerünkbe rendelése.
Cégünk egy második e-mailben igazolja vissza az Ön ajánlatát, ekkor jön létre a szerződés.

Fizetési módok:

Készpénz:
Előre leegyeztetett esetben, időpontfoglalást követően lehetőség van készpénzben is fizetni. A számlát elektronikusan állítja ki a Cég a Billingó rendszerén keresztül. A lemondási feltételek ebben az esetben is érvényesek.

Banki átutalás:
A fizetés történhet banki átutalással. A megrendelés feldolgozását követően elküldjük Önnek az átutaláshoz szükséges adatokat. Miután utalása beérkezett, visszaigazoló e-mailt kap.

Online bankkártyás fizetés, Barion rendszeren keresztül:
A fizetés történhet online bankkártyával a Barion rendszerén keresztül. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemezeti Bank felügyelete alatt
álló intézmény, engedélyének száma H-EN-I-1064/2013. A befizető bakkártya adatait nem látjuk. A számlát az online számlázó programunkon, a Billingón
keresztül e-mailben kapja meg a befizető.

Átutalás esetén a megjegyzés rovatban minden átutaláskor kérjük feltüntetni annak nevét, aki az adott szolgáltatáson részt vesz, továbbá azt, hogy milyen szolgáltatásról van szó.

Külföldi értékesítés:

Cégünk Magyarország területén belül biztosítja a megrendelt szolgáltatás személyes igénybevételét. A Magyarországon kívüli vásárlásra kizárólag online óra/szolgáltatás keretében kerülhet sor és annak teljesítésére szintén Általános szerződési feltételeink irányadóak. Fogyasztó ebben az esetben valamely tagállam nagykorú állampolgára vagy ott lakóhellyel rendelkező, gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körén kívül eljáró természetes személy. Vállalkozás pedig valamely tagállamban letelepedési hellyel rendelkező, az Európai Unión belül terméket vásárló vagy szolgáltatást igénybe vevő, gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körében eljáró személy.

A kommunikáció és vásárlás elsődleges nyelve magyar. Cégünk nem köteles a Fogyasztó tagállamának megfelelő nyelven kommunikálni.
Cégünk nem köteles megfelelni a külföldi Fogyasztók/Vállalkozások tagállama szerinti nemzeti jogban az érintett termékkel összefüggésben meghatározott szerződésen kívüli követelményeknek.

A külföldi Fogyasztók/Vállalkozások az Általános szerződési feltételeink szerint élhetnek jogérvényesítési lehetőségükkel.
Online fizetés esetén a fizetés a Cégünk által meghatározott pénznemben történik.
Cégünk visszatarthatja a termék átadását, amíg meggyőződik a vételár és szállítási díj sikeres kifizetéséről. Ha a vételár nem került teljes mértékben kifizetésre, Cégünk felhívja a Fogyasztó/Vállalkozás figyelmét a vételár kiegészítésére.

A megvásárolt szolgáltatás/óra/tréning érvényessége

A megvásárolt alkalom/óra/tréning a foglalásban szereplő időpontra szól. A megvásárolt szolgáltatás/óra/tréning árát a foglalás időpontját megelőző 72 órán
belüli lemondás esetén nem áll módunkban visszatéríteni. 72 órát megelőző lemondás esetén új időpont igénylése lehetséges. Minden új időpont foglalás visszaigazolásra kerül, amennyiben ilyen igazolást (e-mail, sms) nem kapott, úgy a foglalás nem volt sikeres.

Amennyiben a megvásárolt szolgáltatás/óra/tréning alkalom időpontjában a Fogyasztó nem jelenik meg, és 72 órával korábbi átfoglalás sem történt, úgy a
Fogyasztó és Fülöp Viktória egyéni vállalkozó közötti szerződés megszűnik, a Fogyasztó a befizetett összeget elveszíti, de további befizetésre nem kötelezhető. Amennyiben az egyéni vagy csoportos tréninget a Cég/Fülöp Viktória egyéni vállalkozó mondja le (pl. nincs meg a minimum létszám), úgy a teljes befizetett összeg visszajár, vagy választás szerint felhasználható másik szolgáltatásra/órára/tréningre.

Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján:

Tájékoztatás a Fogyasztót megillető elállási jogról:
Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja alapján kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása, üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, ennek értelmében jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállás jogával!

Amennyiben a szerződés megkötésére a Fogyasztó tett ajánlatot, megilleti őt a szerződés megkötése előtt az ajánlat visszavonásának joga, mely megszünteti a szerződés megkötésére irányuló ajánlati kötöttséget.
Elállási nyilatkozat, Fogyasztó elállási és felmondási joga:
A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát a Fogyasztó az erre vonatkozó nyilatkozata útján gyakorolhatja.

Amennyiben a videó letöltése megkezdődött, vagy az online órára a bejelentkezés megtörtént, ez a jog már nem illeti meg.
Fogyasztói elállási nyilatkozat érvényessége:
Határidőben érvényesítettnek tekintjük az elállási jogot, amennyiben a Fogyasztó nyilatkozatát határidőn (14 napon) belül elküldi részünkre. Az elállás a lefoglalt időpont bekövetkezte előtt 72 órával – átfoglalás nélkül – nem gyakorolható.
A Fogyasztót terheli a bizonyítás, miszerint elállási jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

Cégünk a Fogyasztó elállási nyilatkozatának beérkezése után elektronikusan visszaigazolja a Fogyasztó számára az elállási jog gyakorlásának tényét, illetve tudomásul vételét.

Cégünk kötelezettsége a Fogyasztó elállása esetén:
Cégünk visszatérítési kötelezettsége:
Ha a Fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. § alapján eláll a szerződéstől, Cégünk az elállásról történő tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által megfizetett teljes összeget, a teljesítéssel összefüggő költségeket is.
Cégünk visszatérítési kötelezettségének módja:
A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. § alapján történő elállás/felmondás esetén Cégünk a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyezően téríti vissza. A Fogyasztó jóváhagyása esetén Cégünk a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, azonban a Fogyasztót ebből adódó többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan megadott bankszámlaszám vagy postacím miatti késedelem folytán Cégünket nem terheli felelősség.

Egyéb

Fülöp Viktória egyéni vállalkozó nem köteles ellenőrizni, hogy a Fogyasztó által megadott adatok valósak-e.
Tájékoztatjuk Önt, hogy nem minősül szerződésszegésnek, ha Fülöp Viktória egyéni vállalkozó hatáskörén kívül álló, általa nem kontrollálható és neki fel nem róható okból a szolgáltatást nem tudja teljesíteni. A Fogyasztónak ebből az okból kifolyólag okozott költségekért és a befizetett szolgáltatási díj visszafizetéséért Fülöp Viktória egyéni vállalkozó nem kötelezhető. Ilyen vis maior oknak minősül különösen: háború, zavargás, természeti katasztrófa, tűz, robbanás, elektromos áramszolgáltatás szünetelése, szükségállapot, vagy bármely el nem hárítható akadály. Vis maior esetén a szolgáltatás kifejezetten csak az akadályoztatás idejére szüneteltethető.
Jelen általános szerződési feltételek a Cég részéről egyoldalúan módosíthatóak, de a Fogyasztóra a szerződéskötéskor hatályban lévő mindenkori szabályok az irányadók.
Budapest, 2021.10.18.

Alexanderezz!
Share This